Citizen&#039;s Square https://www.hrichina.org/cht/taxonomy/term/157/all zh-hant 沈重悼念身患癌症去世的堅強母親尹敏 https://www.hrichina.org/cht/gong-min-guang-chang/chen-zhong-dao-nian-shen-huan-yan-zheng-qu-shi-de-jian-qiang-mu-qin-yin-min <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2022-01-10T00:00:00-08:00">2022年01月10日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/gong-min-guang-chang/chen-zhong-dao-nian-shen-huan-yan-zheng-qu-shi-de-jian-qiang-mu-qin-yin-min">沈重悼念身患癌症去世的堅強母親尹敏</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民廣場</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/topic/government-accountability" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">政府問責</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">中國人權 按:「天安門母親」群體成員 尹敏 在與肺癌病魔抗爭了7年後,於2021年9月28日下午4時左右在北京的海軍總醫院去世,享年77歲。尹敏的兒子 葉偉航 ,在1989年的「六四」屠殺中於木樨地車站附近遭槍擊死亡,時年19歲。尹敏與「天安門母親」群體成員為給遇難的親人尋求公道、伸張正義,數十年來不斷向「兩會」及國家領導人發出公開信,提出公正解決「六四」的三項訴求:「真相、賠償、問責」,但至今未得到任何答復。「天安門母親」群體中已有60多名成員未能等到「六四」屠城慘案得以昭雪、正義得以伸張這一天的到來。以下是「天安門母親」群體悼念尹敏的文章。 沈重悼念身患癌症去世的堅強母親尹敏...</div> </div> </div> Tue, 11 Jan 2022 00:16:29 +0000 tw 27719 at https://www.hrichina.org 關於李田田老師的情況說明 https://www.hrichina.org/cht/gong-min-guang-chang/guan-yu-li-tian-tian-lao-shi-de-qing-kuang-shuo-ming <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-12-21T00:00:00-08:00">2021年12月21日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/gong-min-guang-chang/guan-yu-li-tian-tian-lao-shi-de-qing-kuang-shuo-ming">關於李田田老師的情況說明</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民廣場</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/topic/access-information" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公眾知​​情權</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">中國人權 編者按:九零後湖南湘西山村小學女教師 李田田 ,在上海震旦學院女老師 宋庚一 因在講課時發表歷史事件要有史料支撐言論而遭學生告密被校方開除後,在社交媒體上為宋老師鳴不平,並譴責告密者、校方、官方報道和沈默的知識分子,然而,李田田因此不僅遭當局威脅,更被以其精神有問題為由強行關押進精神病院。本文作者樓哥是李田田的微信好友,兩人從未謀面,在收到李田田的「求救微信」後,樓哥與她保持密切聯繫,並第一個向外界發出呼籲關注的聲援信息。 李田田懷有四個月身孕,她在給友人發出的信息中說:「我已經被逼得走投無路,向社會求助。如果我死了,那就是一屍兩命吧!」。李田田現被關在 湖南省湘西州精神病院(...</div> </div> </div> Thu, 23 Dec 2021 16:57:41 +0000 tw 27717 at https://www.hrichina.org 許志永丁家喜案-中國人權狀況惡化的典型案例 https://www.hrichina.org/cht/gong-min-guang-chang/xu-zhi-yong-ding-jia-xi-zhong-guo-ren-quan-zhuang-kuang-e-hua-de-dian-xing-li <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-12-08T00:00:00-08:00">2021年12月08日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/gong-min-guang-chang/xu-zhi-yong-ding-jia-xi-zhong-guo-ren-quan-zhuang-kuang-e-hua-de-dian-xing-li">許志永丁家喜案-中國人權狀況惡化的典型案例</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民廣場</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">許志永是中國領先的人權律師和法律學者。他在2013年被《外交政策》評為全球百大思想家之一,2014年獲得美國民主基金會的 「民主獎」,2020年獲得美國筆會「自由寫作獎」。丁家喜是一位人權律師和活動家。他於2013年獲得中國民主教育基金會頒發的「傑出民主活動家」獎。許志永和丁家喜兩人在中國的人權運動中發揮了重要作用。 許志永和丁家喜在2012年相遇,並在2012-2013年期間共同領導了中國新公民運動。他們呼籲中國公民行使國際人權公約和中國憲法中規定的公民權利,倡導自由、公義和愛。他們推廣非暴力抗爭的理論和實踐,鼓勵公民根據中國憲法保護的公民權利,在日常生活中建立聯絡,...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/defenders/ding-jiaxi" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">丁家喜</a></div> </div> </div> Mon, 13 Dec 2021 20:47:37 +0000 tw 27713 at https://www.hrichina.org 吳有水律師:請您,向我的兒子問候一聲:生日快樂 https://www.hrichina.org/cht/gong-min-guang-chang/wu-you-shui-lu-shi-qing-nin-xiang-wo-de-er-zi-wen-hou-yi-sheng-sheng-ri-kuai-le <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-12-02T00:00:00-08:00">2021年12月02日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/gong-min-guang-chang/wu-you-shui-lu-shi-qing-nin-xiang-wo-de-er-zi-wen-hou-yi-sheng-sheng-ri-kuai-le">吳有水律師:請您,向我的兒子問候一聲:生日快樂</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民廣場</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">中國人權按:12月14日是吳葛健雄的生日,其父吳有水律師呼籲大家通過支付寶轉賬短信功能給小吳送去生日祝福,以表達支持。吳葛健雄是長沙公益機構長沙富能的工作人員,2019年7月22日與程淵和劉大志同時被捕,2021年7月20日被以顛覆國家政權罪判刑三年。「長沙富能」機構成立於2016年,主要關注殘疾人權利以及弱勢群體的權利,在消除對艾滋病毒感染者的歧視,促進健康權和殘疾人權利方面做出了重大貢獻。關於長沙富能案,請參閱: 長沙公益仨 。 吳有水律師:請您,向我的兒子問候一聲:生日快樂 今天,是12月2日。 再過兩天,就是中國所謂的「憲法日」了。也許,只是在這一天,許多中國人才會想起,原來,...</div> </div> </div> Fri, 10 Dec 2021 01:22:37 +0000 tw 27711 at https://www.hrichina.org 《關於給予張展全面身體檢查和緊急救治的呼籲書》及聯署名單第五版(共693人) https://www.hrichina.org/cht/gong-min-guang-chang/guan-yu-gei-yu-zhang-zhan-quan-mian-shen-ti-jian-cha-he-jin-ji-jiu-zhi-de-hu-xu <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-11-24T00:00:00-08:00">2021年11月24日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/gong-min-guang-chang/guan-yu-gei-yu-zhang-zhan-quan-mian-shen-ti-jian-cha-he-jin-ji-jiu-zhi-de-hu-xu">《關於給予張展全面身體檢查和緊急救治的呼籲書》及聯署名單第五版(共693人)</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民廣場</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">2021年11月24日更新 上海市司法局局長、上海市女子監獄監獄長: 我們作為公民,作為張展的朋友,作為欽佩張展良知的人,一直在關注張展的身體狀況,最近從網上看到張展的哥哥所寫的保外就醫申請書,得知張展身體已經命懸一線,我們非常憂慮。為防止悲劇的發生,我們認為有必要寫一封信給您,表達我們共同的訴求:那就是對張展進行全面的身體檢查,同時對其進行緊急救治。 張展一直絕食,這不是我們這些關心張展的人願意看到的局面,我們也曾通過不同渠道勸說張展停止絕食保重自己來日方長,但張展有自己的信仰和堅持,從辯護律師和家人會見後透露的信息,結合張展的性格看,在判決前張展絕食並非為了獲得輕判的結果,...</div> </div> </div> Wed, 24 Nov 2021 18:30:43 +0000 tw 27705 at https://www.hrichina.org 湖北鄂州:誰才是真正的黑惡勢力? https://www.hrichina.org/cht/gong-min-guang-chang/hu-bei-e-zhou-shui-cai-shi-zhen-zheng-de-hei-e-shi-li <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-10-19T00:00:00-07:00">2021年10月19日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/gong-min-guang-chang/hu-bei-e-zhou-shui-cai-shi-zhen-zheng-de-hei-e-shi-li">湖北鄂州:誰才是真正的黑惡勢力?</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民廣場</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/topic/business-and-human-rights" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">商業與人權</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">中國人權 注:作者在文章中揭露2016年順豐貨運機場落戶湖北鄂州後,新調任市長王立及其市政府為了收回民營企業家手裡控制的土地和砂石資源,以打黑除惡為名,將企業家們判刑送監、資產充公,而為獲利,卻默許並保護非法生產銷售行為,並對作者的控告投訴置之不理。作者對王立市長的選擇性打黑、選擇性執法不禁質問:誰才是真正的黑惡勢力? 湖北鄂州:誰才是真正的黑惡勢力? 余錢 2016年順豐貨運機場落戶湖北鄂州,省府調武漢市建委主任王立來鄂州任新市長。做過省會城市建委主任的王立深知大型機場建設帶來的紅利,土地和砂石價格定會暴漲。為了收回民營企業家手裡控制的土地和砂石資源,...</div> </div> </div> Thu, 21 Oct 2021 21:51:22 +0000 tw 27700 at https://www.hrichina.org 我用敲盆的方式送走了上門普法的馬庭長 https://www.hrichina.org/cht/gong-min-guang-chang/wo-yong-qiao-pen-de-fang-shi-song-zou-liao-shang-men-pu-fa-de-ma-ting-chang <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-10-13T00:00:00-07:00">2021年10月13日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/gong-min-guang-chang/wo-yong-qiao-pen-de-fang-shi-song-zou-liao-shang-men-pu-fa-de-ma-ting-chang">我用敲盆的方式送走了上門普法的馬庭長</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民廣場</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">中國人權 注:下文和視頻記錄了2021年8月27日烏魯木齊市水磨溝區法院的馬庭長帶領街道幹部和民警上門到新疆退休職工李新華女士家給她普法的過程。 李新華的兒子李霖戶口在遼寧瀋陽,2018年2月到新疆探親過春節時,因在推特上發了5條有關新疆現狀的信息被逮捕,之後被新疆當局以「煽動顛覆國家政權罪」判刑4年。李新華怒斥法官有法不依,知法犯法:「到底誰在犯罪?(她拿起茶几上的全套案卷)這套案卷是你們給我兒子搞的犯罪材料,實際上成了你們這些人的犯罪證據,這裡面白紙、黑字、紅印章記錄著他們的罪惡!」李新華以擀麵杖敲盆為來者送行:「鄉親們,水區法院的人來給我普法來了……他們胡作非為,把我孩子:造謠陷害,...</div> </div> </div> Mon, 18 Oct 2021 21:34:42 +0000 tw 27698 at https://www.hrichina.org 貴州省貴陽市白雲區公安分局嚴重瀆職失職的情況反映 https://www.hrichina.org/cht/gong-min-guang-chang/gui-zhou-sheng-gui-yang-shi-bai-yun-qu-gong-fen-ju-yan-zhong-du-zhi-shi-zhi-de <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-09-02T00:00:00-07:00">2021年09月02日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/gong-min-guang-chang/gui-zhou-sheng-gui-yang-shi-bai-yun-qu-gong-fen-ju-yan-zhong-du-zhi-shi-zhi-de">貴州省貴陽市白雲區公安分局嚴重瀆職失職的情況反映</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民廣場</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">中國人權注:貴州省六盤水市居民汪傑來函,反映其弟汪淨被毆打致死而當地公安機關嚴重失職瀆職、任兇手逍遙法外的情況,呼籲當局依法追究貴陽市白雲區公安分局相關人員的瀆職行為並賠償由此給家人帶來的經濟損失。 據汪傑與其父母聯署的「情況反映」:1993年,23歲、大學畢業不久的貴陽市耐大材料廠模具分廠職工汪淨遭4人圍毆致死,被打時有證人在場,但公安局一直不予立案。家人多年來無數次找公安局,但總是被用「正在調查」等托詞搪塞推諉。1999年2月,汪淨的哥哥汪俊在駕車前往貴陽市白雲區公安分局說理的途中翻車死亡;汪淨的姐姐汪傑因兄弟二人連續離世,長期抑鬱之下患上精神病;汪淨、汪俊、...</div> </div> </div> Wed, 08 Sep 2021 18:53:20 +0000 tw 27690 at https://www.hrichina.org 我的丈夫丁家喜被批捕一週年感言 https://www.hrichina.org/cht/gong-min-guang-chang/wo-de-zhang-fu-ding-jia-xi-bei-pi-bu-yi-zhou-nian-gan-yan <div class="field field-name-field-nt-multi-image field-type-image field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/gong-min-guang-chang/wo-de-zhang-fu-ding-jia-xi-bei-pi-bu-yi-zhou-nian-gan-yan"><img typeof="foaf:Image" src="https://www.hrichina.org/sites/default/files/styles/story_teaser_square/public/luo_shengchun.jpg?itok=SLmf3wHv" width="150" height="150" /></a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-06-19T00:00:00-07:00">2021年06月19日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/gong-min-guang-chang/wo-de-zhang-fu-ding-jia-xi-bei-pi-bu-yi-zhou-nian-gan-yan">我的丈夫丁家喜被批捕一週年感言</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民廣場</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">丁家喜 律師因為參加2019年12月在廈門舉行的 私人聚會 ,在當月26日被警方帶走並秘密關押13個月,迄今已被羈押18個月。在丁律師被批捕一週年之際,妻子 羅勝春 發文披露丁律師遭受到的酷刑,暴露參與酷刑的作惡人員,指出中國政府把法律當廢紙,毫無人權可言。同時感謝來自世界各地同道和朋友們的鼓勵和支持,讓她有信心和希望繼續抗爭。 羅勝春:我的丈夫丁家喜被批捕一週年感言 羅勝春 2021 年 6 月 19 日 2021年6月19日是我的丈夫丁家喜被山東省臨沂市公安局正式批捕整一年的日子。在批捕前他被強迫失蹤,被煙台市公安局指定居所監視居住6個月,所以至今為止他已被羈押了整整18個月。...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/defenders/ding-jiaxi" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">丁家喜</a></div> </div> </div> Sat, 10 Jul 2021 00:22:21 +0000 tw 27687 at https://www.hrichina.org 我們不需要中轉站,需要的是跟進督辦,解決問題——5條推文被判刑4年,母親投訴無門網上為兒喊冤 https://www.hrichina.org/cht/gong-min-guang-chang/wo-men-bu-xu-yao-zhong-zhuan-zhan-xu-yao-de-shi-gen-jin-du-ban-jie-jue-wen-ti <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-07-08T00:00:00-07:00">2021年07月08日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/gong-min-guang-chang/wo-men-bu-xu-yao-zhong-zhuan-zhan-xu-yao-de-shi-gen-jin-du-ban-jie-jue-wen-ti">我們不需要中轉站,需要的是跟進督辦,解決問題——5條推文被判刑4年,母親投訴無門網上為兒喊冤</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民廣場</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">中國人權 注:新疆烏魯木齊市退休職工李新華女士轉來為其兒子李霖喊冤的公開信(見下)。據公開信:2018年2月,戶口在遼寧瀋陽的李霖到新疆探親過春節,由於在推特上發了5條有關新疆現狀的信息被逮捕,遭到烏魯木齊市公檢法辦案人員合伙陷害,之後被以「煽動顛覆國家政權罪」判刑4年,迄今戴腳鐐3年。3年來,李新華申訴無門,控告無果。今年3月,全國政法隊伍教育整頓工作全面開展後,她多次向自治區政法教育整頓領導小組控告烏魯木齊警方非法抓人、非法扣押物品和非法拘禁,以及為有管轄權,製作虛假居住地和虛假戶籍地等多項涉嫌違法犯罪的問題,但同樣是被推諉;去自治區黨委求見新疆第一把手陳全國書記,更是不得其門。不僅如此...</div> </div> </div> Fri, 09 Jul 2021 17:21:38 +0000 tw 27685 at https://www.hrichina.org 新生代幹部牛氣足,恣意制冤慶黨百年——上海居民韓忠明因建黨一百週年慶遭戴黑頭套綁架 https://www.hrichina.org/cht/gong-min-guang-chang/xin-sheng-dai-gan-bu-niu-qi-zu-zi-yi-zhi-yuan-qing-dang-bai-nian-shang-hai-ju <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-06-08T00:00:00-07:00">2021年06月08日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/gong-min-guang-chang/xin-sheng-dai-gan-bu-niu-qi-zu-zi-yi-zhi-yuan-qing-dang-bai-nian-shang-hai-ju">新生代幹部牛氣足,恣意制冤慶黨百年——上海居民韓忠明因建黨一百週年慶遭戴黑頭套綁架</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民廣場</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/topic/arbitrary-detention" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">任意羈押</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">2021年6月2日,上海居民韓忠明從外面回家時,在家門口突遭8個身強力壯者強行拖上車,韓忠明大聲呼救,這些人就將韓忠明頂壓在車上,還給他套上黑頭套。鄰居問這幫人憑什麼強制把人帶走,被告知是三林鎮政府雇傭他們抓的,怕韓忠明在建黨一百週年時向上級部門狀告三林鎮政府。韓忠明家人立即打110報警,但閔行區浦江鎮警所就是違法不出警。家人向相關部門多方求告,依然無法獲知韓忠明被關哪裡;撥打三林鎮總機電話欲找鎮政府官員討說法,總機就是不肯轉接領導辦公室;最低層的政府辦事處,也如同中南海層層設防、難以進入,嚴密的鋼欄和看守,老百姓見基層領導都難於上青天。 韓忠明因2001年私房動遷問題不得解決,...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/defenders/ma-yalian" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">馬亞蓮</a></div> </div> </div> Wed, 16 Jun 2021 18:32:52 +0000 tw 27673 at https://www.hrichina.org 丁子霖:致友人 https://www.hrichina.org/cht/gong-min-guang-chang/ding-zi-lin-zhi-you-ren <div class="field field-name-field-nt-multi-image field-type-image field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/gong-min-guang-chang/ding-zi-lin-zhi-you-ren"><img typeof="foaf:Image" src="https://www.hrichina.org/sites/default/files/styles/story_teaser_square/public/18_ding_zilin_cropped.jpg?itok=7WPLwReC" width="150" height="150" title="Ding Zilin" /></a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-05-10T00:00:00-07:00">2021年05月10日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/gong-min-guang-chang/ding-zi-lin-zhi-you-ren">丁子霖:致友人</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民廣場</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">「天安門母親」創始成員丁子霖委托 中國人權 發表《致友人》公開信。全文如下。 致友人 本人在此衷心感謝各位朋友在我們親人遇難後的30多年漫長期間內所給予的人道救助,尤其是在我1994年初曾以個人名義向國內外友人發出過人道救助呼籲以來,迄今爲止未曾中斷的救助。 現如今絕大多數遇難者的老父母均已謝世,遺孤們也已長大成家就業。是你們的義舉幫助我們這些蒙難家庭度過了最爲艱難的時刻。 目前新冠疫情正在全球肆虐,大多數的捐款者也已年届退休。因此,我懇切地請求你們中止給我們難屬——天安門母親群體人道捐款,這項人道救助活動早就應該畫上完美的句號了。 我將永遠銘記你們的愛心,幷堅信你們的義舉必將爲歷史銘記。...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/topic/government-accountability" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">政府問責</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/defenders/ding-zilin" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">丁子霖</a></div> </div> </div> Mon, 10 May 2021 15:49:33 +0000 tw 27651 at https://www.hrichina.org 丁家喜罪加一等改控顛覆罪;首獲見律師稱遭酷刑(附:2021年1月21日律師首次會見丁家喜的情況通報) https://www.hrichina.org/cht/gong-min-guang-chang/ding-jia-xi-zui-jia-yi-deng-gai-kong-dian-fu-zui-shou-huo-jian-lu-shi-cheng-zao <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-01-22T00:00:00-08:00">2021年01月22日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/gong-min-guang-chang/ding-jia-xi-zui-jia-yi-deng-gai-kong-dian-fu-zui-shou-huo-jian-lu-shi-cheng-zao">丁家喜罪加一等改控顛覆罪;首獲見律師稱遭酷刑(附:2021年1月21日律師首次會見丁家喜的情況通報)</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民廣場</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">2021年1月21日下午,在與外界失去聯繫392天之後,北京「新公民運動」發起人丁家喜終於獲准在山東省臨沂市臨沭縣看守所通過視頻遠程會見了其代理律師彭劍。丁家喜告知律師,在山東煙臺被指定居所監視期間遭受酷刑,長期遭剝奪睡眠,其中有7天7夜由5名警員輪流審訊;有半個月,每頓飯只是四分之一個饅頭;還有一周,被限制飲水,每天僅600毫升。 2019年12月初,許志永、丁家喜等公民和律師在廈門聚會,討論時政,分享推動公民社會建設的經驗;12月26日當局對參與和涉及此次聚會的人士展開抓捕,指其涉嫌煽動顛覆國家政權或尋釁滋事,丁家喜當日在北京被山東警方帶走,被指定居所監視居住。...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/defenders/ding-jiaxi" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">丁家喜</a></div> </div> </div> Sat, 23 Jan 2021 00:53:00 +0000 tw 27623 at https://www.hrichina.org 許志永罪加一等改控顛覆罪;首獲見律師稱遭酷刑(附:2021年1月21日律師首次會見許志永情況通報) https://www.hrichina.org/cht/gong-min-guang-chang/xu-zhi-yong-zui-jia-yi-deng-gai-kong-dian-fu-zui-shou-huo-jian-lu-shi-cheng-zao <div class="field field-name-field-nt-multi-image field-type-image field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/gong-min-guang-chang/xu-zhi-yong-zui-jia-yi-deng-gai-kong-dian-fu-zui-shou-huo-jian-lu-shi-cheng-zao"><img typeof="foaf:Image" src="https://www.hrichina.org/sites/default/files/styles/story_teaser_square/public/images/story/20130725-xu_zhiyong.jpg?itok=Hwc68Dvi" width="150" height="150" /></a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-01-22T00:00:00-08:00">2021年01月22日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/gong-min-guang-chang/xu-zhi-yong-zui-jia-yi-deng-gai-kong-dian-fu-zui-shou-huo-jian-lu-shi-cheng-zao">許志永罪加一等改控顛覆罪;首獲見律師稱遭酷刑(附:2021年1月21日律師首次會見許志永情況通報)</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民廣場</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">2021年1月21日下午,在與外界失去聯繫371天之後,北京「新公民運動」發起人許志永終於獲准在山東省臨沂市臨沭縣看守所通過視頻遠程會見了其代理律師梁小軍和張磊。許志永告知律師,在北京被指定居所監視居住期間曾有10天被剝奪睡眠(每天睡眠只有2至4個小時)。臨沭縣看守所中的條件比較差,每人的伙食每頓只提供1個饅頭,但他可以在看守所裡面購買食物。 2019年12月初,許志永、丁家喜等公民和律師在廈門聚會,討論時政,分享推動公民社會建設的經驗,12月26日當局對參與和涉及此次聚會的人士展開抓捕,指其涉嫌煽動顛覆國家政權或尋釁滋事。許志永於2020年2月15日在廣州被抓捕,次日被押回北京。...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/defenders/xu-zhiyong" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">許志永</a></div> </div> </div> Sat, 23 Jan 2021 00:51:36 +0000 tw 27622 at https://www.hrichina.org 郭飛雄:致李克強總理、趙克志部長的緊急公開信 https://www.hrichina.org/cht/gong-min-guang-chang/guo-fei-xiong-zhi-li-ke-qiang-zong-li-zhao-ke-zhi-bu-chang-de-jin-ji-gong-kai <div class="field field-name-field-nt-multi-image field-type-image field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/gong-min-guang-chang/guo-fei-xiong-zhi-li-ke-qiang-zong-li-zhao-ke-zhi-bu-chang-de-jin-ji-gong-kai"><img typeof="foaf:Image" src="https://www.hrichina.org/sites/default/files/styles/story_teaser_square/public/guo_feixiong_voa_photo.jpg?itok=xF5cATub" width="150" height="150" /></a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2021-01-10T00:00:00-08:00">2021年01月10日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/gong-min-guang-chang/guo-fei-xiong-zhi-li-ke-qiang-zong-li-zhao-ke-zhi-bu-chang-de-jin-ji-gong-kai">郭飛雄:致李克強總理、趙克志部長的緊急公開信</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/story/citizens-square" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公民廣場</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">1月10日,中國維權人士 郭飛雄 因其居於美國的妻子 張青 罹患癌症,發表致國務院總理李克強和公安部部長趙克志的公開信,呼籲兩位公僕責令廣州當局儘快返還其出國護照,允許其出國照顧妻子。據公開信,張青居住在馬裡蘭州,1月9日剛剛做完結腸癌伴肝轉移開腹切除大手術。 郭飛雄因參加維權活動兩次被判刑入獄,共計11年:第一次被以「非法經營」罪判刑5年,於2011年9月12日出獄;第二次被以「聚眾擾亂公共場所秩序」和「尋釁滋事」兩項罪名判處6年徒刑,於2019年8月7日出獄。其家人受到牽連,孩子不得上學讀書。他的妻子帶著兒女於2009年4月輾轉抵達美國。過去10多年,郭飛雄的護照一直被廣州市公安局扣押。...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/cht/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/cht/defenders/guo-feixiong" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">郭飛雄</a></div> </div> </div> Mon, 11 Jan 2021 21:26:57 +0000 tw 27615 at https://www.hrichina.org 錯誤 | Human Rights in China 中国人权 | HRIC

錯誤

網站遇到非預期錯誤。請稍後再試。