Case Update https://www.hrichina.org/chs/taxonomy/term/165/all zh-hans 黄琦被重判12年徒刑 https://www.hrichina.org/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/huang-qi-bei-zhong-pan-12nian-tu-xing <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2019-07-29T00:00:00-07:00">2019年07月29日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/huang-qi-bei-zhong-pan-12nian-tu-xing">黄琦被重判12年徒刑</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/case-update" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">个案跟踪</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">2019年7月29日,著名的人权活跃人士 黄琦 被 四川省绵阳市中级法院 以“故意泄露国家秘密”、“为境外非法提供国家秘密”两项罪名判处12年有期徒刑,剥夺政治权利4年,并没收个人财产人民币二万元。舆论普遍认为,这是习近平2012年上台以来,对异议人士最严厉的判决之一。 “这是中国当局对和平行使权利的维权人士的又一个可以预知、令人发指的政治迫害,绵阳中级法院的判决凸显了中国所谓‘法治’的含义”,中国人权执行主任谭竞嫦说,“它意味着利用法律来惩罚、噤声、虐待和折磨试图揭露和解决严重社会问题的中国公民。” 黄琦是国内资深的维权活跃人士,曾先后两次被判入狱,共服刑8年。他创办的 六四天网 ,...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/huang-qi" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">黄琦</a></div> </div> </div> Tue, 30 Jul 2019 02:42:16 +0000 tw 25018 at https://www.hrichina.org 黄琦案秘密开庭,黄琦当场解聘律师致庭审中断 https://www.hrichina.org/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/huang-qi-mi-mi-kai-ting-huang-qi-dang-chang-jie-pin-lu-shi-zhi-ting <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2019-01-16T00:00:00-08:00">2019年01月16日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/huang-qi-mi-mi-kai-ting-huang-qi-dang-chang-jie-pin-lu-shi-zhi-ting">黄琦案秘密开庭,黄琦当场解聘律师致庭审中断</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/case-update" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">个案跟踪</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">中国人权 综合网络消息:四川维权人士、 六四天网 创办人 黄琦 被控“为境外非法提供国家秘密罪”、“故意泄露国家秘密”一案于1月14日在绵阳市中级法院秘密开庭。黄琦在庭审中表示不承认法院合法性,并为了辩护律师的安全,当庭解除代理,致庭审中断。黄琦目前无代理律师,其母亲蒲文清已被软禁一个月,与外界失联。 黄琦的辩护律师刘正清因不久前遭当局吊销律师执照而无法出席庭审;另一名辩护律师李静林在庭审后接受媒体询问时三缄其口,表示什么都是秘密,不能说,连休庭时间都要保密。 据报道,庭审前一天,当局就出动大批警力在绵阳火车站和一些去往绵阳中院的道路上设置了大量警车。...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/huang-qi" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">黄琦</a></div> </div> </div> Thu, 17 Jan 2019 00:10:11 +0000 tw 23531 at https://www.hrichina.org 四川维权活跃人士黄琦的母亲担忧儿子将死于看守所 https://www.hrichina.org/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/si-chuan-wei-quan-huo-yue-ren-shi-huang-qi-de-mu-qin-dan-you-er-zi <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2017-07-18T00:00:00-07:00">2017年07月18日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/si-chuan-wei-quan-huo-yue-ren-shi-huang-qi-de-mu-qin-dan-you-er-zi">四川维权活跃人士黄琦的母亲担忧儿子将死于看守所</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/case-update" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">个案跟踪</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">中国人权 从可靠信息来源获悉,刘晓波在当局囚禁中死亡后,“六四天网”创办人 黄琦 的母亲 蒲文清 极度担忧身患重病的儿子也会死于看守所。黄琦于2016年11月被拘留,于12月被以涉嫌“非法为境外提供国家秘密”罪正式逮捕;因他在“六四天网”发布了绵阳市某部门的一份文件,该文件列出了打击黄琦和访民陈天茂的下一步工作措施,后经有关部门鉴定,该文被认定为 绝密文件 。四川当局曾多次威胁黄琦的母亲,并向为黄琦呼吁的访民散布:“不要指望黄琦能活着出狱”。7月11日,黄琦母亲通过 视频 发表声明,要求政府从人道主义出发,释放黄琦。 黄琦是国内资深维权活跃人士。...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/huang-qi" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">黄琦</a></div> </div> </div> Tue, 18 Jul 2017 20:53:54 +0000 Anonymous 19498 at https://www.hrichina.org 杨茂平: 郭飞雄会活着走出监狱吗? https://www.hrichina.org/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/yang-mao-ping-guo-fei-xiong-hui-huo-zhao-zou-chu-jian-yu-ma <div class="field field-name-field-nt-multi-image field-type-image field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/yang-mao-ping-guo-fei-xiong-hui-huo-zhao-zou-chu-jian-yu-ma"><img typeof="foaf:Image" src="../sites/default/files/styles/story_teaser_square/public/guo_feixiong_voa_photo.jpg?itok=xF5cATub" width="150" height="150" /></a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2016-06-15T00:00:00-07:00">2016年06月15日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/yang-mao-ping-guo-fei-xiong-hui-huo-zhao-zou-chu-jian-yu-ma">杨茂平: 郭飞雄会活着走出监狱吗?</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/case-update" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">个案跟踪</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">郭飞雄的姐姐杨茂平写道: 6月13日上午11点我先后乘火车、汽车历经二十多小时赶到阳春监狱,拿着杨茂东妻子的信件,要求会见杨茂东劝说其停止进行了三十多天的绝食行动。监狱信访接待室、阳春监狱狱政科科长、办公室主任接待了我。拒绝我会见杨茂东,理由是我每次会见都引发国际国内舆论的极大关注、聚焦。我不明白,即使我有本领操控舆论,这能成为狱方拒绝我会见的合法理由吗?经过和多方面沟通,我在阳春监狱大门外等待了3个小时,仍然被拒绝见杨茂东,并拒绝接受我送去的书籍。经过8小时露天静坐抗议、言辞交涉,6月15日狱方才勉强同意我写封短信,由他们转交杨茂东。杨茂东看信后写一封信给我。杨茂东的回信不允许我带走,...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/access-information" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公众知情权</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/guo-feixiong" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">郭飞雄</a></div> </div> </div> Wed, 15 Jun 2016 18:34:09 +0000 tw 16398 at https://www.hrichina.org 狱方拒绝家人会见郭飞雄转交要求停止绝食信 https://www.hrichina.org/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/yu-fang-ju-jue-jia-ren-hui-jian-guo-fei-xiong-zhuan-jiao-yao-qiu-ting <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2016-06-14T00:00:00-07:00">2016年06月14日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/yu-fang-ju-jue-jia-ren-hui-jian-guo-fei-xiong-zhuan-jiao-yao-qiu-ting">狱方拒绝家人会见郭飞雄转交要求停止绝食信</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/case-update" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">个案跟踪</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/access-information" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公众知情权</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">中国人权 从知情人士处获悉,正在狱中绝食的维权人士 郭飞雄 (本名 杨茂东 ),其姐 杨茂平 今天到阳春监狱,要求会见郭飞雄,并转交其妻张青要求他停止已危及其生命的绝食的 信 ,但监狱当局故意阻挠,拒绝杨茂平的会见要求。郭飞雄先前曾对姐姐说,只有当他见到姐姐时才会停止绝食抗议。 目前,郭飞雄的妻子张青带着两个孩子住在美国。张青日前写信给郭飞雄,用电邮传给杨茂平转交,要他停止绝食。杨茂平通过快递公司把这封信送到监狱。狱方告诉杨茂平他们已经把信给了郭飞雄。但据知情人士说,郭飞雄家的一位北京朋友于6月14日下午打电话到监狱,狱方说他们“正在研究”是否要把这封信交给郭飞雄。...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/guo-feixiong" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">郭飞雄</a></div> </div> </div> Tue, 14 Jun 2016 22:42:48 +0000 Anonymous 16385 at https://www.hrichina.org 郭飞雄狱中绝食11天,妻子吁习近平关注 https://www.hrichina.org/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/guo-fei-xiong-yu-zhong-jue-shi-11tian-qi-zi-xu-xi-jin-ping-guan-zhu <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2016-05-19T00:00:00-07:00">2016年05月19日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/guo-fei-xiong-yu-zhong-jue-shi-11tian-qi-zi-xu-xi-jin-ping-guan-zhu">郭飞雄狱中绝食11天,妻子吁习近平关注</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/case-update" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">个案跟踪</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">维权人士 郭飞雄 (原名杨茂东) 的妻子 张青 告知 中国人权 ,病弱的郭飞雄在监狱中绝食已经11天,危在旦夕。阳春监狱强行给郭飞雄做肛门检查,并录像,还威胁要把录像发到网上去,为此,郭飞雄从5月9日开始绝食。 在致中国国家主席习近平和国务院总理李克强的公开信中,张青要求两位最高领导人过问郭飞雄案,依法追究迫害者的罪责,责令有关部门立即给郭飞雄提供有效治疗。张青非常担忧郭飞雄绝食和狱方强行鼻饲对他健康造成的严重后果。 4月下旬,郭飞雄的姐姐 杨茂平 在到阳春监狱会见郭飞雄后,向外界 披露了郭飞雄健康状况 日益恶化和被剥夺适当治疗的情况。随后,郭飞雄的妻子张青 写信给联合国...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/guo-feixiong" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">郭飞雄</a></div> </div> </div> Thu, 19 May 2016 22:35:22 +0000 tw 16142 at https://www.hrichina.org 六四公祭组织者于世文被长期非法关押 https://www.hrichina.org/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/liu-si-gong-ji-zu-zhi-zhe-yu-shi-wen-bei-chang-qi-fei-fa-guan-ya <div class="field field-name-field-nt-multi-image field-type-image field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/liu-si-gong-ji-zu-zhi-zhe-yu-shi-wen-bei-chang-qi-fei-fa-guan-ya"><img typeof="foaf:Image" src="../sites/default/files/styles/story_teaser_square/public/20160128_chen_yu_and_yu_shiwen.jpg?itok=Gs434fy-" width="150" height="150" alt="Yu Shiwen and wife Chen Wei" title="Yu Shiwen and wife Chen Wei" /></a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2016-01-27T00:00:00-08:00">2016年01月27日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/liu-si-gong-ji-zu-zhi-zhe-yu-shi-wen-bei-chang-qi-fei-fa-guan-ya">六四公祭组织者于世文被长期非法关押</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/case-update" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">个案跟踪</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">因组织举行“六四”公祭活动遭当局逮捕的于世文,自2014年5月被关押,至今已超过20个月,当局既不审理该案,也不放人,已属于严重超期羁押。 2014年5月23日,于世文和妻子陈卫因组织“六四”公祭活动被拘押,随后被以涉嫌“聚众扰乱公共场所秩序”拘留,7月3日被以涉嫌“寻衅滋事”罪正式逮捕;同时被逮捕的还有参加“六四”公祭活动的姬来松、董广平、侯帅、方言等人士以及为他们做代理的常伯阳律师,人称“郑州十君子”。其后,“十君子”中先后有九人获释,只有于世文仍被继续关押,他表示拒绝认罪。 于世文目前被关押在郑州市第三看守所。他患有先天性脑血管疾病,需每日服药,并曾在看守所中风昏迷过。...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/yu-shiwen" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">于世文</a></div> </div> </div> Wed, 27 Jan 2016 23:03:25 +0000 tw 14385 at https://www.hrichina.org 郭飞雄提起上诉,认为法院对他的定罪和判刑不成立 https://www.hrichina.org/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/guo-fei-xiong-ti-qi-shang-su-ren-wei-fa-yuan-dui-ta-de-ding-zui-he-pan <div class="field field-name-field-nt-multi-image field-type-image field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/guo-fei-xiong-ti-qi-shang-su-ren-wei-fa-yuan-dui-ta-de-ding-zui-he-pan"><img typeof="foaf:Image" src="../sites/default/files/styles/story_teaser_square/public/guo_feixiong_voa_photo.jpg?itok=xF5cATub" width="150" height="150" /></a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2015-12-04T00:00:00-08:00">2015年12月04日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/guo-fei-xiong-ti-qi-shang-su-ren-wei-fa-yuan-dui-ta-de-ding-zui-he-pan">郭飞雄提起上诉,认为法院对他的定罪和判刑不成立</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/case-update" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">个案跟踪</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">2015年12月3日,维权人士 郭飞雄 向广州市中级法院提起上诉,认为天河区法院对他的判决缺乏基本的事实依据,依法要求重审此案,改判他无罪。此前,天河区法院于11月27日以“聚众扰乱公共场所秩序”和“寻衅滋事”两项罪名,判处郭飞雄有期徒刑6年。 郭飞雄上诉书的主要论点是: 法院未能证明 2013 年 1 月 7 日至 9 日他在南方报业大门外举行的声援南方周末的街头集会活动“导致现场秩序严重混乱” 。郭飞雄在上诉书中写:“这一切,都有法庭上所放映的他的演讲录影、秘密员警即国保的数段录影和演讲现场斜对面的即时交通视频直接为证。” 袁兵、袁小华的证言,是二人遭受刑讯逼供和殴打折磨情况下被迫作出的...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/guo-feixiong" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">郭飞雄</a></div> </div> </div> Fri, 04 Dec 2015 23:53:41 +0000 tw 14122 at https://www.hrichina.org 重判郭飞雄凸显中国的司法滥权 https://www.hrichina.org/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/zhong-pan-guo-fei-xiong-tu-xian-zhong-guo-de-si-fa-lan-quan <div class="field field-name-field-nt-multi-image field-type-image field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/zhong-pan-guo-fei-xiong-tu-xian-zhong-guo-de-si-fa-lan-quan"><img typeof="foaf:Image" src="../sites/default/files/styles/story_teaser_square/public/guo_feixiong_voa_photo.jpg?itok=xF5cATub" width="150" height="150" /></a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2015-11-27T00:00:00-08:00">2015年11月27日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/zhong-pan-guo-fei-xiong-tu-xian-zhong-guo-de-si-fa-lan-quan">重判郭飞雄凸显中国的司法滥权</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/case-update" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">个案跟踪</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">今天,广州市天河区法院开庭以“聚众扰乱公共场所秩序”和“寻衅滋事”两罪合并,判处中国著名的活跃人士 郭飞雄 (本名 杨茂东 )6年有期徒刑;而后一项罪名是在庭审前新增加上去的。 与郭飞雄同案的 孙德胜 ,被以“寻衅滋事”罪判刑两年半;而 刘远东 案则单独审理,其案曾于2014 年 1 月开庭审理,直到今日才做宣判,法院以“聚众扰乱公共场所秩序”罪判其有期徒刑3年。 法院给郭飞雄新加的罪名,是在庭审前才向郭的两位律师李金星和张磊宣布的。对此,两位律师感到震惊和愤怒,张磊律师说:“他们要给郭飞雄直接增加一个‘寻衅滋事’罪名。我出离愤怒了!太黑暗了!装模做样听取律师意见,却又不让律师发表意见,...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/guo-feixiong" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">郭飞雄</a></div> </div> </div> Mon, 30 Nov 2015 19:37:26 +0000 Anonymous 14082 at https://www.hrichina.org 高瑜获减刑并非公正审判 https://www.hrichina.org/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/gao-yu-huo-jian-xing-bing-fei-gong-zheng-shen-pan <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2015-11-26T00:00:00-08:00">2015年11月26日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/gao-yu-huo-jian-xing-bing-fei-gong-zheng-shen-pan">高瑜获减刑并非公正审判</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/case-update" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">个案跟踪</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/access-information" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">公众知情权</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">71岁的资深记者 高瑜 “为境外非法提供国家秘密”上诉一案,于11月24日在北京市高级法院进行了不公开审理。今天,法院作出裁决,将其刑期从原判的7年减为5年;同日,北京市第三中级法院(该案一审法院)作出决定,称鉴于高瑜的病情对其施行监外执行。 高瑜是中国独立的新闻记者,长期以来关注时事政治,批评中国当局,今年4月被以“为境外非法提供国家秘密罪”判处7年徒刑。今天,北京高级法院的终审裁决仍维持了对其剥夺政治权利1年的决定。 中国人权 执行主任 谭竞嫦 说:“当局给高瑜减刑并让她监外执行,这并不能抹掉一个显而易见的事实:当局对她的判刑是利用法律来达到政治目的,惩罚行使言论自由权利的公民。...</div> </div> </div> Thu, 26 Nov 2015 19:04:10 +0000 tw 14079 at https://www.hrichina.org 陈树庆、吕耿松案开庭,审结未宣判 https://www.hrichina.org/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/chen-shu-qing-lu-geng-song-kai-ting-shen-jie-wei-xuan-pan <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2015-09-29T00:00:00-07:00">2015年09月29日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/chen-shu-qing-lu-geng-song-kai-ting-shen-jie-wei-xuan-pan">陈树庆、吕耿松案开庭,审结未宣判</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/case-update" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">个案跟踪</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/access-justice" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">司法公正</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">2015年9月29日,浙江资深政治异议人士 陈树庆 、 吕耿松 涉嫌“颠覆国家政权”案分别在杭州市中级法院开庭;庭审当日结束,未作宣判。根据中国的刑法,该项罪名最高刑期为 无期徒刑 。 陈树庆的妻子 张东红 告诉 中国人权: 上午9时,杭州市中级法院开庭审理陈树庆“颠覆国家政权”案,12点20分结束,法庭宣布将择日宣判。陈树庆的律师和他本人都做了有力的无罪辩护:律师着重于法理和证据,认为从二者看都不构成犯罪;陈树庆强调宣扬民主无罪,其所有言行均在宪法保障之内,包括公民的思想、言论、结社的自由。 参加旁听的张东红表示,她已经一年多没有见到树庆了,看到他瘦了,也有些老了,但精神状态很好,很自信。...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/chen-shuqing" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">陈树庆</a></div> </div> </div> Tue, 29 Sep 2015 21:42:28 +0000 tw 13717 at https://www.hrichina.org 李玉芳刑满获释,在囚禁中受虐待 https://www.hrichina.org/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/li-yu-fang-xing-man-huo-shi-zai-qiu-jin-zhong-shou-nue-dai <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2014-12-19T00:00:00-08:00">2014年12月19日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/li-yu-fang-xing-man-huo-shi-zai-qiu-jin-zhong-shou-nue-dai">李玉芳刑满获释,在囚禁中受虐待</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/case-update" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">个案跟踪</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/land-property-housing" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">土地、财产、房屋</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">上海维权人士李玉芳被当局以“妨害公务罪”判刑一年后,于12月18日刑满获释。</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/li-yufang" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">李玉芳</a></div> </div> </div> Fri, 19 Dec 2014 17:01:03 +0000 tw 11794 at https://www.hrichina.org 郭飞雄案庭审结束未作宣判 https://www.hrichina.org/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/guo-fei-xiong-ting-shen-jie-shu-wei-zuo-xuan-pan <div class="field field-name-field-nt-multi-image field-type-image field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/guo-fei-xiong-ting-shen-jie-shu-wei-zuo-xuan-pan"><img typeof="foaf:Image" src="../sites/default/files/styles/story_teaser_square/public/guo_feixiong_voa_photo.jpg?itok=xF5cATub" width="150" height="150" /></a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2014-11-28T00:00:00-08:00">2014年11月28日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/guo-fei-xiong-ting-shen-jie-shu-wei-zuo-xuan-pan">郭飞雄案庭审结束未作宣判</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/case-update" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">个案跟踪</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">大陆著名维权人士郭飞雄(本名杨茂东)和孙德胜涉嫌“聚众扰乱公共场所秩序”罪一案于北京时间11月28日在广州市天河区法院开庭审理,庭审进行了近18个小时,一直持续到第二天凌晨。法庭强行结束庭审,宣布择日宣判。 旁听庭审的郭飞雄的姐姐杨茂平告诉 中国人权 ,法官在庭审过程中上百次粗暴打断郭飞雄和辩护律师的发言,不允许他们说话,并抢走了郭飞雄的自我辩护书。为了这次庭审,律师们准备了充分的证据,包括当时现场的图片和录像,这些证据充分说明,郭飞雄所作一切都是合法的,没有任何违背法律的地方。但是,法官对这些证据完全不予采用,只采用公诉人提供的伪证,而这些伪证是证人在刑讯逼供下做出的。 杨茂平表示,...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/rights-defense" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">维权</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/guo-feixiong" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">郭飞雄</a></div> </div> </div> Sat, 29 Nov 2014 03:00:38 +0000 Anonymous 11636 at https://www.hrichina.org 陈树庆被正式逮捕 https://www.hrichina.org/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/chen-shu-qing-bei-zheng-shi-dai-bu <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2014-10-22T00:00:00-07:00">2014年10月22日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/chen-shu-qing-bei-zheng-shi-dai-bu">陈树庆被正式逮捕</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/case-update" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">个案跟踪</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/democratic-and-political-reform" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">民主和政治改革</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">中国人权 获悉,浙江民主党活跃人士 陈树庆 在被以涉嫌“颠覆国家政权”刑事拘留1个多月后,已被批准逮捕。 中国人权 从陈树庆的妻子 张东红 处得知,10月21日,她去杭州市公安局被告知,检察院已经批准逮捕陈树庆,通知书已以邮寄的方式寄出。张东红说,家属始终没有见到陈树庆,不知道他的任何消息。 陈树庆是9月11日被杭州市公安局国保大队的国保带走的,随后,其家被抄,其电脑以及手机、文稿、徽章等物被抄走,当日下午他被正式刑事拘留。 陈树庆曾参加八九民运,从1995年开始投身浙江的民主运动;曾因1998年参与筹组中国民主党而于1999年被拘押4个月;后因参加浙江中国民主党的活动及在其刊物上发表文章,...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/chen-shuqing" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">陈树庆</a></div> </div> </div> Wed, 22 Oct 2014 20:52:44 +0000 tw 11375 at https://www.hrichina.org 张林案二审违反程序直接宣判 https://www.hrichina.org/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/zhang-lin-er-shen-wei-fan-cheng-xu-zhi-jie-xuan-pan <div class="field field-name-field-nt-multi-image field-type-image field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/zhang-lin-er-shen-wei-fan-cheng-xu-zhi-jie-xuan-pan"><img typeof="foaf:Image" src="../sites/default/files/styles/story_teaser_square/public/images/story/20130301-zhang_lin.jpg?itok=pmS93Kjh" width="150" height="150" /></a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2014-10-21T00:00:00-07:00">2014年10月21日</span></div> </div> </div> <div class="field field-name-title-field field-type-text field-label-hidden hric-subheading"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/xin-wen-gong-zuo/ge-gen-zong/zhang-lin-er-shen-wei-fan-cheng-xu-zhi-jie-xuan-pan">张林案二审违反程序直接宣判</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-field-story-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/story/case-update" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">个案跟踪</a></div> </div> </div> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even" property="content:encoded">10月20日,蚌埠市中级法院对安徽活跃人士张林的上诉案作出维持一审判决的裁决;张林于9月5日被蚌埠市蚌山区法院以“聚众扰乱公共场所秩序罪”判刑3年6个月。张林的代理律师王宇就法院未听取辩护人的意见就仓促结案提出抗议,指法院严重违法。 王宇律师10月20日发微信说,她和张林的妹妹当日上午8点半到蚌埠市第一看守所会见张林时,一名法警正带张林外出,说去法院开庭,张林说法院事先没有通知他。王宇律师赶到蚌埠中院,却被法警阻挡在法庭之外,询问后才得知当日不是开庭,而是宣判。王宇律师对此表示,蚌埠中院没有听取辩护人的意见就仓促结案,“已经严重违反法律程序且侵犯当事人的辩护权,我们会对相关违法人员提起控告...</div> </div> </div> <div class="field field-name-field-topics field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="item-list"><ul><li class="first last"><a href="/chs/topic/freedom-expression" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">言论自由</a></li> </ul></div></div> <div class="field field-name-field-term-defender field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"> <div class="field-items"> <div class="field-item even"><a href="/chs/defenders/zhang-lin" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel">张林</a></div> </div> </div> Mon, 20 Oct 2014 19:38:43 +0000 tw 11352 at https://www.hrichina.org 错误 | Human Rights in China 中国人权 | HRIC

错误

网站遇到了不可预知的错误。请稍后再试。